Over ons

Vrienden van Zorgspectrum is een stichting die als doelstelling heeft om middelen in te zamelen en in te zetten voor projecten die direct ten goede komen aan de kwaliteit van leven van individuele of groepen cliënten van Zorgspectrum, hun mantelzorgers of van andere ouderen in het werkgebied van Zorgspectrum.

Zorgspectrum
Zorgspectrum is een zorgorganisatie die zich richt op het welbevinden van ouderen ten zuidwesten van Utrecht. Zorgspectrum heeft zes zorgcentra in Vianen, Houten en Nieuwegein en levert zorg en behandeling thuis. In totaal werken er ruim 1350 professionals en 600 vrijwilligers. Zorgspectrum biedt thuiswonende ouderen verschillende dagactiviteiten. Meer informatie over Zorgspectrum kunt u vinden op de website van Zorgspectrum.

Bestuurders Vrienden van Zorgspectrum
Vrienden van Zorgspectrum wordt bestuurd door het bestuur van Zorgspectrum. Dit is een onbezoldigde nevenfunctie. De dagelijkse werkzaamheden van Vrienden van Zorgspectrum zijn gedelegeerd aan de voorman Richard Japin. De functie van voorman is eveneens een onbezoldigde functie.

ANBI
De Stichting is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Schenken aan Vrienden van Zorgspectrum  kan hierdoor fiscaal gunstig zijn. Meer informatie over ANBI’s en giften vindt u op www.belastingdienst.nl/anbi

Klik hier om alle beleidsdocumenten te bekijken.

Laatste tweets

  • Vrienden van ZorgSpectrum wenst iedereen een heel gelukkig nieuwjaar! We hebben 2018 goed afgesloten, want op de ke… t.co/0QN43uhEtc
  • Het team van Houtens Erf had hun cheque nog niet geheel besteed. Van het restant hebben ze nieuwe kerstversiering g… t.co/Lv8eE1X871
  • We blijven foto's binnen krijgen van spullen die met onze hulp zijn aangeschaft. Heel erg leuk om te zien! Op de en… t.co/tqjTXLzFBz

Volg @VVZorgspectrum op twitter.

Meld je aan voor de Nieuwsbrief