Over ons

Vrienden van Zorgspectrum is een stichting die als doelstelling heeft om middelen in te zamelen en in te zetten voor projecten die direct ten goede komen aan de kwaliteit van leven van individuele of groepen cliënten van Zorgspectrum, hun mantelzorgers of van andere ouderen in het werkgebied van Zorgspectrum.

Zorgspectrum
Zorgspectrum is een zorgorganisatie die zich richt op het welbevinden van ouderen ten zuidwesten van Utrecht. Zorgspectrum heeft zes zorgcentra in Vianen, Houten en Nieuwegein en levert zorg en behandeling thuis. In totaal werken er ruim 1350 professionals en 600 vrijwilligers. Zorgspectrum biedt thuiswonende ouderen verschillende dagactiviteiten. Meer informatie over Zorgspectrum kunt u vinden op de website van Zorgspectrum.

Bestuurders Vrienden van Zorgspectrum
Vrienden van Zorgspectrum wordt bestuurd door het bestuur van Zorgspectrum, Meneer van Reenen. Dit is een onbezoldigde nevenfunctie.  Het beheer van Vrienden van Zorgspectrum is gedelegeerd aan Judy van Kleef. De functie van beheer is eveneens een onbezoldigde functie.

ANBI
De Stichting is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Schenken aan Vrienden van Zorgspectrum  kan hierdoor fiscaal gunstig zijn. Meer informatie over ANBI’s en giften vindt u op www.belastingdienst.nl/anbi

Klik hier om alle beleidsdocumenten te bekijken.

Laatste tweets

  • De RSS feed voor deze twitter account is niet beschikbaar op dit moment.

Volg @VVZorgspectrum op twitter.

Meld je aan voor de Nieuwsbrief